VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Hội thảo Đảm bảo chất lượng Giáo dục

           Thực hiện kế hoạch cho công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của HĐQT nhà trường sau 5 năm hoạt động và Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Trường Trung cấp  Y Hà Nội đã thành lập Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Ngay sau khi thành lập phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi tham quan học hỏi các trường khác và khẩn trương chuẩn bị triển khai các hoạt động.

Hoạt động đầu tiên là Hội thảo đảm bảo chất lượng được tổ chức tại hội trường A1. Mục đích của hội thảo đảm bảo chất lượng  nhằm giúp đỡ toàn thể các bộ của nhà trường hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng, sự cấp thiết và tầm quan trọng của các hoạt động Đảm bảo chất lượng và Khảo Thí.

Mở đầu buổi Hội thảo, Chủ tịch HĐQT Nhà trường  đã đại diện lãnh đạo nhà trường phát biểu khai mạc. Trong bài phát biểu,  đã phân tích sự cần thiết phải thành lập Phòng, tầm quan trọng của các hoạt động,và giao nhiệm vụ cho phòng, hứa sẽ ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình cho các hoạt động của phòng để đảm bảo cho phòng phát triển, theo kịp các trường bạn mặc dù ra đời muộn hơn. Buổi hội thảo cũng nhận được những ý kiến, những kinh nghiệm hết sức quý báu của các chuyên khoa I,II, PGS, TS Học viện quân y 103. Đại diện phòng giới thiệu những nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, phương hướng hoạt động và chương trình đánh giá trong  - hoạt động quan trọng nhất trong giai đoạn này.

Sau thời gian nghỉ giải lao, toàn thể thành viên của Hội nghị đã chia thành 05 nhóm nhỏ để thảo luận. Mỗi nhóm đề có các chuyên gia, cố vấn tham gia cùng. Các vấn đề được đặt ra cho các nhóm thảo luận là: giới thiệu  10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí cần được đánh giá; nhiệm vụ của các nhóm; kế hoạch và những giải pháp để hoàn thành; và bước đầu phân tích các tiêu chí do nhóm mình phụ trách. Mặc dù đây là hoạt động khá mới mẻ nhưng thành viên của các nhóm rất tích cực tham gia thảo luận, rất nhiều câu hỏi đã nêu ra. Buổi hội thảo đã giúp toàn thể các thành viên bước đầu đã có những kiến thức cơ bản và những hiểu biết nhất định về chức năng nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Mặc dù bước chậm hơn so với những trường khác, nhưng với sự ủng hộ của HĐQT, Ban Giám hiệu, sự phối hợp của các đơn vị và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ nhà trường, hy vọng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ hoạt động tốt và chương trình đánh giá trong sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.

                                                                                                                                                                          HĐQT