VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa Nha khoa

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO

 ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHA KHOA

(Ban hành theo quyết định số 2675/QĐ-BYT ngày 26/7/2010

của Bộ trưởng Bộ Y tê)

 Trường Trung cấp Y Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa chi tiết như sau.

o   Ngành đào tạo                 : Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa

o   Chức danh sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa

o   Thời gian đào tạo            :  06 tháng

o   Đối tượng tuyển sinh      : Tốt nghiệp  Y sĩ, Điều dưỡng  TCCN

o   Cơ sở làm việc: Khoa Răng-Hàm-Mặt các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ răng - miệng.

Mục tiêu cụ thể

Người Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa có kiến thức cơ bản chuyên ngành nha làm nền tảng cho các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ răng, miệng.

Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản như sau:

- Phụ giúp cho bác sỹ răng, hàm,mặt tại các phòng khám Nha khoa;

- Sử dụng và bảo quản được vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thuộc chuyên ngành Nha khoa;

- Thực hiện công tác điều dưỡng cơ bản tại phòng khám, điều trị răng, hàm, mặt;

- Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ răng, hàm mặt ban đầu ở cộng đồng, khám định kỳ, phát hiện sớm một số bệnh lý răng miệng thông thường và tình trạng bất thường để xử trí hoặc chuyển tuyến trên;

- Có khả năng tham gia công tác quản lý, công tác hành chính tại cơ sở răng, hàm, măt;

- Tham gia các lớp đào tạo liên tục về chuyên ngành răng, hàm, mặt và có khả năng tự học vươn lên.

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

 Tổng khối lượng học tập: 28 đvht; trong đó LT 14đvht; thực hành 14đvht.

- Thời gian đào tạo: 6 tháng (24 tuần).

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Số tiết

ĐVHT

Số tuần

1

Các học phần chuyên môn

420

21

14

2

Thực tập nghề nghiệp

150

4

4

3

Thực tập tốt nghiệp

105

3

3

4

Ôn và thi tốt nghiệp

 

 

2

 

Dự trữ

 

 

1

 

Tổng số

675

28

24