VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

BỘ MÔN YHCT

DANH SÁCH GIAO VIÊN YHCT

 

TT

Họ và tên

ĐT

Chuyên môn

1

Nguyễn Vi Sửu

0904084832

BSCKI YHCT

2

Nguyễn Thị Hằng

0973781834

BS YHCT

3

Hoàng Thị Tình

0356090119

BS YHCT

4

Trần Hỗ

0982241052

BS Y Khoa