VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

 

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO LẠI VÀ NÂNG CAO NGHỀ PHUN XĂM THẨM MỸ Với mong muốn được chuẩn hóa nguồn nhân lực phục vụ nghề Phun xăm thẩm mỹ trong hệ thống giáo dục...
Thải độc các huyệt gan bàn chân
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I ------------------- Số: 05 /TB- CDY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội ngày...
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I   Số:14 CĐY-HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------   Hà Nội ngày 22 tháng  05 năm 2020...
Thực tế lâm sàng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP   (Hệ đào tạo chính quy) (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-BYT ngày 06/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế)        1.     Trình độ đào tạo  : Trung...
Phòng Hóa dược
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP   (Hệ đào tạo chính quy)   (Ban hành kèm theo Quyết định số 532/2003/QĐ-BYT ngày 20/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế)       1.  Trình độ đào tạo : Trung cấp...

Trang