VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ GT VIỆC LÀM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NÔI I

Địa chỉ: Tầng 6- Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y Hà Nội I. Điện thoại : 02473001588 

Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 theo Quyết định số 19b/QĐ-TCY ngày 05/02/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường.

           Trưởng phòng: Cô Hoàng Thu Trang  CN Maketting

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

1.1 Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và là đầu mối chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo của nhà Trường, công tác quan hệ đối ngoại và giới thiệu việc làm, công tác thông tin tuyên truyền của nhà Trường.

1.2 Nhiệm vụ

-  Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ đào tạo đảm bảo chỉ tiêu đào tạo hàng năm.Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh được giao các năm.Chủ trì triển khai các phương án, hoạt động PR (Public Relations - quan hệ công chúng), Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường.

-  Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Quản trị - Công tác Học sinh sinh viên trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội từng năm.Chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

-  Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

-  Trực tiếp thu nhận hồ sơ dự thi (liên thông), hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển, thi tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

-  Chủ trì tổ chức Hội nghị tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các Bệnh viện, Trung tâm y tế, các trường Đại học Y Dược, Cao đẳng Y Dược …khu vực Hà Nội và lân cận để ký các thoả thuận về hợp tác, đào tạo, nhận học sinh sinh viên của Trường thực tập.

-  Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp dược, nhà thuốc, đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội để liên kết và tuyển dụng lao động.Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

-  Quản lý website chuyên về công tác tuyển sinh (sub-domain: tuyển sinh);  Cập nhật thông tin trên website của nhà Trường.Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi...của Trường.Quản lý và cập nhật facebook/fanpage của Trường.

-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động PR (quan hệ công chúng), quảng cáo thương hiệu của nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thành tích đạt được

-  Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013 – 2014

-  Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014 – 2015                                                                                                        CN Hoàng Thu Trang