VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Liên hệ tuyển sinh

 

Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua lối sống là phong cách của một con người với cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cách hành xử mực thước, thực sự là một tấm gương cho các thế hệ Việt Nam hôm nay...
Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Tổ chức quản lý y tế, Y tế cộng đồng,...
Bộ môn Lâm sàng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn:Bệnh học Nội khoa, Bênh học Ngoại khoa, Bênh học...
Bộ môn Dược được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ-TCY ngày 02/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Dược học và thuốc thiết yếu, Viết đọc tên thuốc, Thực...
Bộ môn Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Điều dưỡng cơ bản – Kỹ thuật điều dưỡng, Điều...
Bộ môn Y học cơ sở được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Giải phẫu sinh lý, Sức khỏe môi trường, Vệ sinh...

Trang